Laboratuvar ortamında steril koşullarda ve dış çevreyle herhangi bir teması olmadan klonlama yöntemiyle yapılan üretimdir ve bu yöntemle aynı fiziksel ve genetik özelliklere sahip sonsuz sayıda fidan üretimi yapılabilir. Biyoteknolojik imkanlar sayesinde DNA yapıları incelenen örneklerden temiz ve hastalıklara yatkınlığı olmayan bir örnek tespit edildikten sonra aynı genetik özelliklere sahip fidanlar üretilerek bitkilerin verim garantisinin yanısıra beslenme ve ilaçlama standardizasyonu sağlanarak endüstriyel tarımda maliyetlerin ve yatırım risklerinin önemli ölçüde azaltılması bakımımdan teknolojik üretim çok önemlidir. Bu teknoloji sayesinde çiftçiler yatırımlarını garanti altına alarak daha akılcı ve daha kontrollü üretim yapabilirler. Genetik kimliği bilinmeden tedarik edilen ve gelişme ve verim aşamasında anlaşılabilen sorunlu üretimlerin yerine teknolojik yenilikler kullanılarak sağlıklı ve garantili olarak üretilen fidanlarla gelişen tarım gezegenimizin geleceği olacaktır.