Mikrofidanlar, genetik olarak testlerden geçirilmek suretiyle elde edilen virüs ve fitoplazma risklerinden uzak saf ırk fidanların laboratuvar ortamında çoğaltılması ve özel beslenme materyalleri ile beslenmesi suretiyle yetiştirilmesiyle elde edilir. Bu fidanlar endüstriyel tarım uygulamaları için olmazsa olmaz olan saf ırk garantisini sunmakla birlikte yatırımcıların planlama ve yatırım aşamalarında daha güvenli hareket etmelerine olanak verirler ve ileri vadede gelir/gider hesaplanmasında kolaylık sağlarlar. Bu yöntemle üretilen fidanları kullanan çiftçiler bilirler ki; miktarı ne kadar olursa olsun istedikleri cins fidana yatırım yapmışlardır ve karma veya kirlenmiş cins fidan kullanmış olma ihtimali sıfırdır. Dikimi yapılan fidanların beslenme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ilaçlama, sulama gibi planlamaların yapılmasında hangi cins fidanla çalışıldığından emin olunduğu için büyük kolaylık sağlar ve yatırım riskleri minimumdur.